Od roku 2020 do současnosti...

Kronika nejnovějších událostí. Jako na ostatních stranách webu týkajících se historie je i tato strana seřazena od nejnovější události k nejstarší...

LEGENDA:

  • média a web - události přesahující (mediálně) rozměr oddílu a události týkající se virtuálního prostoru
  • nohejbal - události přímo související s hraním nohejbalu, nohejbalovými výkony a dovednostmi (třeba postupy, mimořádné úspěchy v turnajích, atd...)
  • zábava a organizace - přelomové akce organizované oddílem (např. námi organizované turnaje, soustředění, atd...)
  • administrativa a organizace - události související s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a z praktických potřeb organizace oddílu (stav členské základny, schůze, jednání s orgány státní správy a samosprávy, s orgány České unie sportu, nohejbalového svazu, TJ Spoje, atd...)
  • jiné - cokoliv, co se nevejde pod výše uvedené (třeba rekonstrukce hřiště...)

2020-03- areál Na Balkáně uzavřen

V březnu (od 14.3) došlo k uzavření areálu v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru. Jednalo se o historicky ojednělé opatření, které přerušilo možnost sportovat (a trénovat) v "našem" areálu...

2020-02-26 - rezignace člena výboru

Na jednání výboru rezignoval Petr (jeden z původní trojice zakladatelů spolku Nohejbal Žižkov) na funkci člena výboru. Důvodem byly jeho dlouhodobě odlišné názory na způsob fungování výboru, na způsob přijímání rozhodnutí výboru, a skutečný nebo domnělý pocit nemožnosti uplatnit vliv na rozhodování výboru a chod spolku. Viditelně zaskočení dva zbývající členi výboru požádali Petra o pomoc s některými agendami, které dosud zajišťoval (například vedení účetnictví), což Petr přislíbil na dobu omezenou a co možná nejkratší. Rovněž Petr krátce informoval stávající členy výboru o dalších možnostech naplnění výboru a jeho plné funkčnosti dle stanov spolku. Více ZDE.

2020 - rok významného výročí

Tento rok oddíl oslavil čtyřicáté výročí hraní nohejbalu na Balkáně. V roce 1980 "otcové zakladatelé" přesunuli své herní aktivity z jiných lokalit na pražský Blakán a začali hrát nohejbal na "zadních" hřištích (za tenisem) a také založili nohejbalový oddíl TJ Spoje (více o zakládání oddílu v sekci "Od počátku do roku 2012".