Sportovní areál Na Františku.

Sportovní areál Na Františku.