Pavel J. a za ním Vašek Krýsa (Krysí samečci).

Pavel J. a za ním Vašek Krýsa (Krysí samečci).