Kdo jsme?

NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. je právnickou osobou, tzv. spolkem, založenou dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Personálně se jedná o transformovaný nohejbalový oddíl TJ Spoje Praha. Spolek byl zapsán 6.dubna 2017 pod spisovou značkou L 68011 vedenou u Městského soudu v Praze. IČ: 059 17 36.

Bankovní spojení

Náš spolek má od 2.5. 2017 veden korunový účet pro právnické osoby u FIO banky:

č.účtu: 250 121 3302  / 2010 (IBAN: CZ8520100000002501213302, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

Dokumenty spolku

Chronologicky seřazené dokumenty spolku rozhodné pro jeho existenci a fungování:

v tento den byl náš spolek oficiálně ustanoven, včetně schválení stanov za přítomnosti Viktora, Pavla (J) a Petra. Schůzi řídil a návrhem na vložení do rejstříku byl pověřen Petr...

fotokopie poslední stránky návrhu na zápis do rejstříku obsahující seznam příloh...

aktuální platné znění našich stanov, jak byly odsouhlaseny ustavující schůzí a založeny do sbírky listin...

aktuální přihláška odpovídající požadavkům GDPR ve smyslu správy a uchovávání osobních údajů

Logo oddílu

I loga oddílu prodělala určitý vývoj, od poněkud kontarverzního, původně navrženého Petrem S., s otočeným písmenem "Z" o 90 stupňů a háčkem tvořeným žižkovskou věží:

k aktuálnímu, které prosazoval a prosadil Pavel B:-), které drží grafickou podobu a kde písmeno "Z" si zachovává svojí orientaci a háček nad "Z" tvoří promáčknutí rámečku. Nové logo v pozitivním i negativním provedení: